Shop Mobile More Submit  Join Login
Gintama: Leisurely by mellysa Gintama: Leisurely by mellysa
Group: FFBs
Cosplayer: :iconjingkoto: as Sakata Gintoki
Series: Gintama
Photographer: :iconmellysa:
Retouch: :iconmellysa:
Add a Comment:
 
:iconabyss-valkyrie:
Abyss-Valkyrie Featured By Owner Oct 10, 2010  Student Digital Artist
WOW!!!Love that!!Just like Gin,to be so lazy!!!
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Oct 10, 2010  Hobbyist Photographer
Thank you ^^~
Reply
:iconinfinityzero00:
infinityzero00 Featured By Owner May 24, 2010
wow.... he's cool~
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner May 24, 2010  Hobbyist Photographer
Thank you ^^~
Reply
:iconinfinityzero00:
infinityzero00 Featured By Owner May 24, 2010
your welcomes.. ^^
Reply
:icontorrto:
torrto Featured By Owner May 24, 2010
nice Gin-san.)
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner May 24, 2010  Hobbyist Photographer
Thank you ^^~
Reply
:iconthetaijutsumaster:
thetaijutsumaster Featured By Owner Feb 5, 2010  Hobbyist General Artist
Wow this looks straight out of the manga!! If he was really...well this looks great! Congrats
Reply
:icon42nohana:
42nohana Featured By Owner Jan 16, 2010
so perfect! *o*
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 17, 2010  Hobbyist Photographer
:D Thank you ^^
Reply
:iconkira--maru:
Kira--Maru Featured By Owner Jan 16, 2010
Chuẩn ko cần chỉnh à nhá :x
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 16, 2010  Hobbyist Photographer
Cảm ơn bạn ^^
Reply
:iconjingkoto:
jingkoto Featured By Owner Jan 16, 2010
giờ mới để ý là vùng cnầ blur đã có thứ khác "blur" dùm =))
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 16, 2010  Hobbyist Photographer
:D Ý em là sao ế :">
Reply
:iconjingkoto:
jingkoto Featured By Owner Jan 16, 2010
ss hiểu ý em mà :">
hên là ko bị "lộ liễu" như kì HK China =))
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 16, 2010  Hobbyist Photographer
:D Làm sao thấy được chớ vì áo màu đen mờ !
Reply
:iconjingkoto:
jingkoto Featured By Owner Jan 17, 2010
giờ ss bỏ cọng cỏ đi là hiểu ý em liền mà :D
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 17, 2010  Hobbyist Photographer
:D
Reply
:iconwonwon297:
wonwon297 Featured By Owner Mar 27, 2010
b mật thầm kn của người đn ng tr hnh =))
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Mar 27, 2010  Hobbyist Photographer
=]]
Reply
:icongrayinblack:
GrayInBlack Featured By Owner Jan 16, 2010
I like it! Good job!
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 16, 2010  Hobbyist Photographer
Thank you ^^
Reply
:iconshishonaruto92i:
shishonaruto92i Featured By Owner Jan 15, 2010
awesome =O i love your wig *0*
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 15, 2010  Hobbyist Photographer
Thank you :D
Reply
:iconshishonaruto92i:
shishonaruto92i Featured By Owner Jan 16, 2010
np ';)
Reply
:icono0ofairyo0o:
o0oFairyo0o Featured By Owner Jan 15, 2010
Đẹ;p quá ss ơi!!! >___<

Mà hình để ngược ngược vậy em cảm thấy hơi khó chịu mắt ' '
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 15, 2010  Hobbyist Photographer
Để đúng đó vì sis đứng trên đầu của Naki để chụ-p xuống mà :D
Reply
:icono0ofairyo0o:
o0oFairyo0o Featured By Owner Jan 15, 2010
nhung no hoi nhuc mat >__<
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 16, 2010  Hobbyist Photographer
Ừa :"> Đột phá kiểu mới, đến người chụ-p còn nhức mắt nữa nè :">
Reply
:iconshirahitsugaya:
ShiraHitsugaya Featured By Owner Jan 15, 2010
gintoki <3 awesome picture great job
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 15, 2010  Hobbyist Photographer
Thank you ^^
Reply
:iconshirahitsugaya:
ShiraHitsugaya Featured By Owner Jan 15, 2010
u are welcome :)
Reply
:iconsuzuri96:
suzuri96 Featured By Owner Jan 15, 2010
xé tem :love:
Tấm này đẹ p quá ss :love:
Reply
:iconmellysa:
mellysa Featured By Owner Jan 15, 2010  Hobbyist Photographer
:D cảm ơn em
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 15, 2010
Image Size
392 KB
Resolution
600×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,611
Favourites
111 (who?)
Comments
34
Downloads
38
×